Våpenregler

Torucons offisielle våpenreglement

Vedtatt etter forslag ved styremøte den 10.07.2012 (Oppdatert Juli 2017)

Vi har også fått mange spørsmål angående våpenreglene, og vi føler at mange har fått forskjellige oppfatninger av hva som er greit.

På dette grunnlaget har vi i styret kommet frem til at vi behøver noen offisielle regler, og disse får dere nå sort på hvitt!

Angående våpentype, størrelse og materiale

Vi har kommet frem til at det hovedsakelig er våpenloven som legger grunnlaget for hvilke våpen som er lov til å medbringe på arrangementet. Samtidig har vi tenkt litt på risiko og konsekvenser, og kommet frem til følgende reglement;

Ja-listen

 • Lette trekniver, tresverd og andre lette våpenimitasjoner i tre som kan anses som ubrukelige som kuttvåpen, slagvåpen eller skytevåpen, og som ikke strider med punkt to på “Nei-listen”
 • Buffervåpen. Dette er våpen som enten består hovedsakelig av skum eller lignende, eller som er dekt av et lag med skummateriale, som i praksis er umulig å skade andre med
 • Enkle våpen i papp/lett plast, f.eks. kunai og shuriken
 • “Lekevåpen” av typen lysende lasersverd i plast el. lignende

Nei-listen

 • Kniver, sverd og lignende i metall (dette gjelder også shuriken/kastestjerner og andre våpen som omfattes av våpenloven)
 • Bokken(treningssverd) og lignende, balltrær og andre, massive trevåpen som kan benyttes som særdeles skadelige slagvåpen
 • Funksjonelle skytevåpen av alle slag (dvs. "ekte" skytevåpen, luftvåpen og soft-guns/airsofts)
 • Alle former for ammunisjon til disse!

Det er lov å sende illustrasjonsbilde til oss og spørre, om dere fortsatt er usikre, men helst ikke kast bort tiden vår med “dumme” spørsmål som f.eks. om dere får lov til å ha med dere øks eller motorsag. Vi svarer selvsagt, men vi vil jo helst bruke tiden vår til å forberede og planlegge arrangementet!

Som sagt følger vi våpenloven og våpenforskriften, som sier oss at følgende våpen ikke er lovlige å innføre eller eie i Norge, og selvfølgelig heller ikke på Torucon (Våpenforskriften §9 første del);

 • Elektrosjokkvåpen
 • Pepperspray og lignende
 • Springkniv (Switchblade)
 • Batangakniver
 • Stiletter (Ikke stiletthæler altså, men våpenet)
 • Slosshansker
 • Batonger
 • Nunchaku (Nun-chucks eller karatepinner)
 • Shuriken (Kastestjerner) i metall
 • Blåserør
 • Spretterter og lignende

Unntak og kompromisser

Det kan søkes om unntak for våpen som skal brukes i cosplaykonkurransen eller i photoshoots, men disse våpnene vil bli tatt vare på av sceneansvarlige i mellomtiden (Dette gjelder ikke ulovlige våpen omtalt i §9 i Våpenforskriften, som listet ovenfor). Besøk www.torucon.no for å lese mer om hvordan man søker om spesiell våpentillatelse.

Når du vil dra får du tilbake våpenet ditt, men armbåndet ditt vil bli klipt, og du får ikke komme inn i lokalene igjen. Dette er for å unngå at folk tar med seg våpen inn i lokalene mot reglene, og for å beskytte andre con-deltakere mot potensielt farlige situasjoner som kan oppstå når folk har skarpe sverd og lignende. Det finnes dessverre mange idioter her i verden, og det er vanskelig å vite hvem de er. Derfor må vi være forsiktige med alle!

Når det kommer til soft guns/air soft, er ikke dette lov på Torucon i år.

Oppførsel og konsekvenser

Selv om vi tillater at folk tar med seg buffervåpen og lignende som ikke har like stor mulighet til å skade andre, vil vi ikke tillate at folk fekter inne i lokalene. Det er greit å posere for bilder, men vi ønsker at alle skal vise respekt for sine med-cosplayere og andre deltakere, som kanskje ikke setter pris på slik uvøren oppførsel. Det tar stor plass, og det er lett å stikk ut øynene på folk. Dette gjelder også bruk av kastevåpen – de er fine å posere med, men ikke kast dem!

Observerer vi folk som fekter og generelt er til bry for andre, vil de få en advarsel, og bli bedt om å finne et egnet sted utendørs for slik aktivitet. Skjer dette gjentatte ganger kan den det gjelder bli utvist fra lokalet og få armbåndet klipt.

Vi har nulltoleranse for truende oppførsel på Torucon. Vi vil at alle skal være snille og greie, for da kan de ellers gjøre (omtrent) som de vil! Ved truende oppførsel kan den eller de dette gjelder bli utvist, uten advarsel, og få armbåndet sitt/sine klipt. I slike situasjoner vil det være rom for skjønn, og man vil avklare om situasjonen var misforstått fra crewets side før en avgjørelse blir tatt. Ved bruk av vold vil den eller de dette gjelder bli utvist og få armbåndet sitt/sine klipt uansett, samt at politiet vil bli tilkalt i alvorlige tilfeller. Vi ber derfor folk telle til ti før de tyr til drastiske tiltak for å bli kvitt plagsomme mennesker med “free hugs”-skilt. 🙂

DISCLAIMER

Torucon påtar seg inget ansvar for deltakeres oppførsel. Personer som bedriver hærverk eller påfører andre skade vil holdes personlig ansvarlig, og kan bli erstatningspliktige (hvis man er mindreårig faller erstatningskravet normalt på foreldre/foresatte). Ved personskade kan politiet bli involvert, og de vil da avgjøre hva som skjer videre.

Utenfor arrangementets område, er deltakerne ansvarlige for seg selv, på alle vis.